Zdravljenje do cilja

cover-revma-1024x579-Cropped-1

Revmatičnih bolezni ne zdravimo zgolj z zdravili, ampak je ključno aktivno sodelovanje posameznika. Koristno je, da se vsak v čim večji meri izobrazi o svoji bolezni in tudi sam poskuša narediti čim več za njeno ustrezno obvladovanje. To velja tako za zdravljenje, ki ga vodi specialist revmatolog, kot tudi za druge aktivnosti, ki pomagajo obvladati bolezen.

Med sodobnimi pristopi zdravljenja, ki jih je pomembno spoznati, je tudi koncept zdravljenja do cilja (t.i. koncept treat to target – T2T), ki se je uveljavil predvsem pri zdravljenju revmatoidnega artritisa. Ta koncept temelji na stalnem spremljanju aktivnosti bolezni, čemur se nato prilagaja tudi intenzivnost zdravljenja.

Bistvo zdravljenja do cilja je, da bolezen zdravimo do merljivega in dosegljivega cilja, ki si ga skupaj zastavita zdravnik in bolnik. Glavni cilj sodobnega zdravljenja vnetnih revmatizmov je umiritev (remisija) bolezni, ki jo lahko dosežemo z zgodnjim zdravljenjem oziroma s prilagajanjem zdravljenja aktivnosti bolezni.

Zdravljenje do cilja pri revmatoidnem artritisu, aksialnem spondiloartritisu in psoriatičnem artritisu temelji na štirih osnovnih načelih:

  1. Zdravljenje mora temeljiti na skupni odločitvi bolnika in revmatologa. Seznanitev bolnika z zdravljenjem, razlogih za izbiro terapije, koristih in tveganjih ni dovolj, ampak mora posameznik aktivno sodelovati že pri izbiri načina zdravljenja.
  2. Prvi cilj zdravljenja je doseganje dolgoročne kakovosti življenja z obvladovanjem simptomov, preprečevanjem strukturnih sprememb v sklepih, normalizacije funkcij sklepov in vključevanjem bolnika v družbene in delovne aktivnosti.
  3. Preprečevanje vnetja je najpomembnejši način za doseganje teh ciljev. Vnetje je namreč razlog za znake in simptome bolezni ter z njo povezanih težav.
  4. Zdravljenje do cilja naj poteka s spremljanjem aktivnosti bolezni in prilagajanjem zdravljenja.

Za aksialni spondiloartritis in psoriatični artritis je dodatno načelo še, da gre za večplastne sistemske bolezni in naj se zunajsklepni simptomi in težave po potrebi obravnavajo v sodelovanju z drugimi specialisti (denimo dermatologi, gastroenterologi, oftalmologi).

Članek povzet po:
• Treating rheumatoid arthritis to target: recommendations of an international task force, Smolen JS, e tal. Ann Rheum Dis 2010;69:631–637. doi:10.1136/ard.2009.123919
• Treating rheumatoid arthritis to target: 2014 update of the recommendations of an international task force, Smolen JS, Breedveld FC, Burmester GR, et al. Ann Rheum Dis 2016;75:3–15.