Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI

Pogoji uporabe spletnih strani AbbVie
Dan začetka veljavnosti pogojev uporabe spletnih strani: 1. maj 2015
Ti pogoji uporabe urejajo vaš dostop do spletnih strani, ki so pod nadzorom družbe AbbVie Biofarmacevtska družba d.o.o., Dolenjska cesta 242c, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »AbbVie«), in določajo pogoje uporabe teh spletnih strani (v nadaljnjem besedilu skupaj »spletne strani družbe AbbVie«). Z uporabo spletnih strani družbe AbbVie se strinjate s politiko o varovanju osebnih podatkov in pogoji uporabe spletnih strani.

Brez poseganja v vaše pravice po veljavnem zakonu, si družba AbbVie pridržuje pravico do sprememb teh pogojev uporabe spletnih strani, da odražajo tehnološke napredke, pravne in regulativne spremembe in dobre poslovne prakse. Če družba AbbVie spremeni te pogoje uporabe spletnih strani, posodobljena različica teh pogojev uporabe spletnih strani odraža te spremembe in o takih spremembah vas bomo obvestili s posodobitvijo datuma začetka veljavnosti na vrhu teh pogojev uporabe spletnih strani. Z dostopom ali uporabo spletnih strani družbe AbbVie soglašate, da pogoje ste prebrali in razumeli ter soglašate, da ste zavezani k spoštovanju teh pogojev uporabe spletnih strani, ki si lahko vedno poiščete pri dostopu do spletnih strani družbe AbbVie. Če se ne strinjate s temi pogoji uporabe spletnih strani, ali če niste zadovoljni s spletnimi stranmi družbe AbbVie, je vaše edino in izključno pravno varstvo, da prenehate uporabljati spletne strani družbe AbbVie.

IZJAVE O NEPREVZEMANJU ODGOVORNOSTI

Potrjujete in soglašate s sledečim:
a. Čeprav si prizadevamo, da bi na spletnih straneh družbe AbbVie zagotovili najnovejše informacije v zvezi z našimi izdelki, storitvami in drugimi informacijami o družbi AbbVie, ne jamčimo za točnost, ažurnost in primernost katerihkoli informacij na spletnih straneh družbe AbbVie. Vsakdo prevzema celotno odgovornost in vsa tveganja zaradi uporabe spletnih strani družbe AbbVie. Informacije so predstavljene »KAKRŠNE SO« in lahko vključujejo tehnične netočnosti ali tipkarske napake. Družba AbbVie si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli doda, zbriše ali spremeni informacije na spletnih straneh družbe AbbVie brez predhodnega obvestila.

b. DRUŽBA ABBVIE NE DAJE NOBENIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV KAKRŠNE KOLI VRSTE ALI NARAVE V ZVEZI Z INFORMACIJAMI ALI VSEBINO, OBJAVLJENO NA SPLETNIH STRANEH DRUŽBE ABBVIE. DRUŽBA ABBVIE ODKLANJA VSA IZRECNA ALI DOMNEVANA ZAGOTOVILA ALI JAMSTVA, ZLASTI KAKRŠNIHKOLI JAMSTEV ZA PRODAJLJIVOST, PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN, PODROČJE UPORABE ALI NEKRŠITEV. DRUŽBA ABBVIE V NOBENEM PRIMERU NI ODGOVORNA ZA MOREBITNO ŠKODO KAKRŠNEKOLI VRSTE ALI NARAVE, VKLJUČNO, BREZ OMEJITEV, Z NEPOSREDNO, POSREDNO, POSEBNO (VKLJUČNO Z IZGUBO DOBIČKA), POSLEDIČNO ALI NAKLJUČNO ŠKODO V ZVEZI Z OBSTOJEM ALI UPORABO SPLETNIH STRANI DRUŽBE ABBVIE IN/ALI INFORMACIJAMI ALI OBJAVLJENO VSEBINO NA SPLETNIH STRANEH DRUŽBE ABBVIE, NE GLEDE NA TO ALI JE BILA DRUŽBA ABBVIE OBVEŠČENA GLEDE MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE ALI NE.

c. Družba AbbVie ne odgovarja in ne zagotavlja nobenega jamstva za točnost, ažurnost, pravočasnost in ustreznost kakršnih koli informacij ali vsebine prejete s strani tretjih oseb, vključno s spletnimi povezavami (linki) do ali od spletnih strani tretjih oseb. Razen če je drugače določeno na spletnih straneh družbe AbbVie, družba AbbVie ne bo pregledovala, cenzurirala ali kako drugače nadzirala vsebine, ki jo zagotavljajo tretje osebe na oglasni deski, v klepetalnici ali na podobnih forumih, objavljenih na spletnih straneh družbe AbbVie. Zaradi tega je treba take informacije upoštevati kot sumljive in nepotrjene s strani družbe AbbVie.

d. Spletne strani družbe AbbVie lahko vsebujejo v prihodnost usmerjene izjave, ki odražajo tekoče pričakovanje v zvezi s prihodnjimi dogodki in razvojem poslovanja. V prihodnost usmerjene izjave vključujejo tveganja in negotovosti. Dejanski razvoj in rezultati bi se lahko bistveno razlikovali od načrtovanih in so odvisni od številnih dejavnikov, kar vključuje, vendar ni omejeno na uspeh tekočih raziskovalnih programov, rezultate kliničnih preskušanj v teku in prihodnje komercializacije izdelkov, registracije farmacevtskih izdelkov, veljavnost in uveljavljanje patentov, stabilnost komercialnih odnosov in splošne gospodarske pogoje. Družba AbbVie namerava redno posodabljati spletne strani družbe AbbVie, vendar pa ne prevzema nobene obveznosti za posodabljanje kakršne koli vsebine.

VAŠA UPORABA

Razumete, potrjujete in se strinjate z naslednjim:

a. Pri uporabi spletnih strani družbe AbbVie soglašate, da ne boste motili ali prestregli naših elektronskih informacij, objavljenih na spletnih straneh družbe AbbVie ali na katerem koli izmed naših strežnikov. Prav tako se strinjate, da se ne boste izognili varnostnim ukrepom spletnih strani družbe AbbVie in da boste upoštevali vse veljavne domače in mednarodne zakone, pravila in predpise.
b. Družbi AbbVie zagotavljate pravico do uporabe vseh vsebin, ki jih nalagate ali kako drugače prenašate na spletne strani družbe AbbVie, pod pogoji uporabe spletnih strani in politike o varovanju osebnih podatkov družbe AbbVie na način, ki ga izbere družba AbbVie, kar vključuje, vendar ni omejeno na kopiranje, prikaz ali objavo v kakršnem koli formatu, spreminjanje, vključevanje v drug material ali predelavo del na podlagi takšnih vsebin. V obsegu, ki ga predpisuje veljavni zakon, se odrekate vsakršni materialni pravici, ki jo lahko imate do vsebine, ki jo nalagate ali kako drugače prenašate na spletne strani družbe AbbVie (če obstaja).
c. V primeru, da kateri koli uporabnik spletnih strani družbe AbbVie ustno, pisno ali elektronsko sporoči družbi AbbVie informacije (kot so povratne informacije, vprašanja, pripombe, predlogi, ideje, itd.), niso vzpostavljeni nobeni zaupni odnosi, razen če jih družba AbbVie vnaprej izrecno ne navede ali dogovori. Če katera koli spletna stran družbe AbbVie zahteva, da se zagotovijo take informacije, in da slednje vsebujejo osebno določljive podatke (npr. ime in priimek, naslov, telefonsko številko, e-poštni naslov), jih bo družba AbbVie pridobila, uporabila in vzdrževala na način v skladu z našo politiko o varovanju osebnih podatkov. V nasprotnem primeru se predloženo sporočilo ali informacija šteje kot nezaupno in družba AbbVie ima pravico, da razmnoži, objavi, ali kako drugače uporabi take informacije za kakršenkoli namen, kar vključuje, vendar ni omejeno na raziskave, razvoj, izdelavo, uporabo ali prodajo izdelkov, ki vsebujejo take informacije. Pošiljatelj informacij družbi AbbVie je v celoti odgovoren za vsebino teh informacij, vključno z resničnostjo in točnostjo ter nekršitvijo morebitnih lastninskih pravic ali pravic o varovanju osebnih podatkov.

OZNAČEVANJE IZDELKOV

Imena izdelkov, opisi in oznake so lahko ameriškega izvora ali izvirajo iz tretjih držav, ki ni država vašega stalnega prebivališča. Izdelki morda niso na voljo v vseh državah ali so na voljo pod različno blagovno znamko, v različnih jakostih ali za različne indikacije. Mnogi navedeni izdelki so na voljo le, če vam jih predpiše vaš zdravnik. Noben direktor, uslužbenec, zastopnik ali predstavnik družbe AbbVie, njenih hčerinskih ali povezanih podjetij, se ne ukvarja z zdravstvenimi nasveti, diagnosticiranjem, zdravljenjem ali drugimi zdravstvenimi storitvami, ki prek spletnih strani družbe AbbVie na kakršen koli način ustvarijo odnos zdravnik-bolnik, razen če družba AbbVie izrecno vnaprej tega ne navede ali dogovori.

INTELEKTUALNA LASTNINA

Informacije, dokumenti in z njimi povezane grafike, objavljene na spletnih straneh družbe AbbVie (v nadaljevanju »Informacije«) so izključna last družbe AbbVie, razen informacij, ki so jih družbi AbbVie posredovale kot pogodbeni ponudniki informacij tretjih oseb. Dovoljenje za uporabo informacij se dodeli pod pogojem, da (1) se zgoraj navedeno obvestilo o avtorskih pravicah pojavi na vseh izvodih; (2) je uporaba informacij samo za informativno in nekomercialno ali osebno uporabo; (3) informacije na noben način niso spremenjene; in (4) da se grafike, ki so na voljo na spletnih straneh družbe AbbVie, ne uporabljajo ločeno od spremljajočega besedila. Družba AbbVie ne odgovarja za vsebine, ki jih posredujejo ponudniki informacij tretjih oseb in takega materiala ni dovoljeno razširjati brez dovoljenja lastnika avtorskih pravic. Razen če ni dovoljeno zgoraj, se nobeni osebi z uporabo spletnih strani družbe AbbVie ne podeli nobene licence ali pravice za uporabo patenta, blagovne znamke ali druge pravice družbe AbbVie. Brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe AbbVie se zato ne sme uporabljati nobenih blagovnih znamk ali trgovskih imen.

ZASEBNOST IN VARNOST

Družba AbbVie je zavezana varovanju vaše internetne zasebnosti. Razumemo pomembnost varovanja osebnih podatkov naših strank in obiskovalcev spletnih strani družbe AbbVie. Našo uporabo osebno določljivih podatkov ureja naša politika o varovanju osebnih podatkov in z dostopom do ter uporabo spletnih strani družbe AbbVie soglašate, da vas zavezuje ta politika o varovanju osebnih podatkov .
Priznavate in soglašate, da ni absolutnega jamstva za varnost pri posredovanju osebno določljivih podatkov na spletne strani družbe AbbVie, čeprav je družba AbbVie vzpostavila zaščitne ukrepe za preprečevanje nepooblaščenega dostopa ali prestrezanja.
V MALO VERJETNEM PRIMERU PRESTREZANJA ALI NEPOOBLAŠČENEGA DOSTOPA, DRUŽBA ABBVIE NE BO ODGOVORNA ZA TAKA PRESTREZANJA ALI NEDOVOLJENI DOSTOP ALI KAKRŠNOKOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO (VKLJUČNO Z IZGUBO DOBIČKA), KI JO UTRPI STRANKA ALI UPORABNIK, TUDI ČE JE BILA DRUŽBA ABBVIE PREDHODNO OBVEŠČENA O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE, DRUŽBA ABBVIE NE JAMČI, NE IZRECNO NE DOMNEVNO, DA BODO INFORMACIJE, KI JIH POSREDUJE KATERA KOLI STRANKA, BREZ PRESTREZANJA ALI NEPOOBLAŠČENEGA DOSTOPA IN NE ZAGOTAVLJA NOBENIH, NITI DOMNEVNIH JAMSTEV ZA PRODAJLJIVOST IN PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. VSAKA STRANKA ODGOVARJA ZA OHRANJANJE ZAUPNOSTI SVOJEGA LASTNEGA GESLA.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Družba AbbVie ne prevzema nikakršne odgovornosti za materiale, informacije in mnenja, objavljena ali kako drugače dana na voljo prek spletnih strani AbbVie. Zanašanje na te materiale, informacije in mnenja je izrecno na lastno odgovornost. Družba AbbVie odreka vsako odgovornost za poškodbo ali škodo zaradi uporabe spletnih strani AbbVie ali vsebine na teh straneh.
SPLETNE STRANI DRUŽBE ABBVIE, VSEBINA SPLETNE STRANI IN IZDELKI TER STORITVE, ZAGOTOVLJENE ALI NA VOLJO PREK SPLETNIH STRANI DRUŽBE ABBVIE, SO POSREDOVANE »KAKRŠNE SO« IN »KAKRŠNE SO NA VOLJO« Z VSEMI NAPAKAMI. V NOBENEM PRIMERU DRUŽBA ABBVIE ALI NJENI DIREKTORJI, ZAPOSLENI ALI ZASTOPNIKI (V NADALJEVANJU »OSEBJE DRUŽBE ABBVIE«) NISO ODGOVORNI ZA MOREBITNO ŠKODO KAKRŠNEKOLI VRSTE ZARADI VAŠE UPORABE IN V ZVEZI Z NJO, ALI NEMOŽNOSTI UPORABE SPLETNIH STRANI DRUŽBE ABBVIE, VSEBINE SPLETNE STRANI, KAKRŠNIH KOLI STORITEV ZAGOTOVLJENIH NA ALI PREK SPLETNIH STRANI DRUŽBE ABBVIE ALI MOREBITNE POVEZANE STRANI, VKLJUČNO S POSEBNO, POSREDNO, DODATNO, NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, KAR VKLJUČUJE, VENDAR NI OMEJENO NA OSEBNE POŠKODBE, IZGUBO DOBIČKA ALI ŠKODO ZARADI ZAMUDE, PREKINITVE STORITVE, VIRUSE, BRISANJE DATOTEK ALI ELEKTRONSKA SPOROČILA ALI NA NAPAKE, OPUSTITVE ALI DRUGE NETOČNOSTI NA SPLETNIH STRANEH DRUŽBE ABBVIE ALI NA VSEBINE SPLETNE STRANI NE GLEDE NA TO ALI GRE ZA MALOMARNOST DRUŽBE ABBVIE ALI NE, IN NE GLEDE NA TO ALI JE BILA DRUŽBA ABBVIE OBVEŠČENA O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE ALI NE.
Soglašate, da ne glede na morebitno veljavno zakonodajo, ne boste vložili zahtevka, ki izhaja iz ali se nanaša na spletne strani družbe AbbVie ali na te pogoje uporabe spletnih strani, po izteku enega (1) leta po nastanku razloga za tak zahtevek.
PROSIMO, UPOŠTEVAJTE, DA LAHKO ZA SPLETNE STRANI DRUŽBE ABBVIE VELJAJO DODATNA PRAVNA OBVESTILA, IZJAVE O NEPREVZEMANJU ODGOVORNOSTI IN DRUGE DOLOČBE IN POGOJI.

SPLOŠNO

Soglašate, da ti pogoji uporabe spletnih strani in politika o varovanju osebnih podatkov opisujejo celovit dogovor o uporabi spletnih strani z nami. Spletne strani družbe AbbVie so bile sestavljene in delujejo v skladu z zakonodajo Republike Slovenije, ki ureja pogoje uporabe spletnih strani. Če pristojno sodišče ugotovi, da je katere koli določba pogojev uporabe spletnih strani neveljavna ali neizvršljiva, soglašate, da druge določbe pogojev uporabe spletnih strani še naprej ostanejo v veljavi.